Kairos Palestine Sweden

Rörelsen Kairos Palestine Sweden vill informera och inspirera kyrkor och kristna till ett aktivt deltagande i strävandena efter en varaktig och rättvis fred mellan Palestina och Israel.

Välkommen till vår hemsida!

Kairos Palestine Sweden ska – med utgångspunkt i folkrätten – stödja och arbeta för rättvisa, fred, och hållbarhet i Palestina och i Israel.

Kairos Palestine Sweden ska främja att de palestinska kristnas röst – och andras röster för fred – ska höras i och genom kyrkor i Sverige och i övriga världen.

Plantera ett olivträd i Palestina och bidra till kampanjen Keep Hope Alive!

Bli medlem idag

Bli medlem i Kairos Palestine Sweden