Folkrätt

Alternativet till att den starkaste vinner med våld är folkrätten.
Folkrätten är den juridik som reglerar staters och andra folkrättsaktörers inbördes rättigheter och förpliktelser. Inom folkrätten ryms FN-stadgans rätt, krigets lagar och mänskliga rättigheter.

Vad är folkrätt?

Folkrätten består av konventioner och avtal som styr hur stater ska bete sig i förhållande till varandra, andra internationella organ och till individer. Här återfinns till exempel Genèvekonventionen, Haagkonventionen och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

När det gäller Palestina gäller de olika FN-resolutionerna, till exempel FN:s resolution 181 om FN:s delningsplan av Palestina från år 1947 och särskilda bestämmelser för Jerusalem, FN resolutionen om de palestinska flyktingarnas rätt att återvända 194, FN resolution 242 från 1967 om Israels skyldighet att dra sig tillbaka från de ockuperade områdena, liknande skrivningar som bekräftar densamma i resolution nr 338 från år 1973, återigen bekräftad i UNSC resolution 2334 från 2016. I folkrätten för Palestina och Israel ingår även Romstadgan och dess skrivningar om apartheid och FN:s apartheidkonvention.

 • Balfour deklarationen
  Balfourdeklarationen tillhör inte folkrätten men synliggör den koloniala historia som ledde till FN:s delningsplan av Palestina jämte kolonialmaktens intentioner.
 • FNs Resolution 181
  År 1947 antog FN:s generalförsamlingen resolution 181, där man föreslår en tvåstatslösning. Palestina skulle delas i en judisk och en arabisk stat och den heliga staden Jerusalem skulle stå under FN-mandat. Folkrättsforskaren Sune Persson menade att vädjan till samarbete i Resolution 181 kunde tolkas som en öppning för en binationell stat med egalitära rättigheter.
 • Israels självständighetsförklaring
  Eretz Israel – den 5 iyar 5708 (14 maj 1948)
  Självständighetsförklaringen tillhör inte folkrätten men påvisar hur den israeliska sidan såg på landet, utan någon som helst problematisering av att här bodde redan ett folk med tusenårig kontinuitet.
 • Romstadgan
  Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC) stadgar till exempel att apartheid och förföljelse är brott mot mänskligheten med plikt för alla länder att ingripa.
 • This is Apartheid
  Vi hänvisar också till den israeliska människorättsorganisationen B’Tselems rapport om apartheid

 • Human Rights Watch rapport om israelisk apartheid
  A Threshold Crossed
  Israel Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution

 • Amnesty Internationals stora apartheid rapport – Israel´s Apartheid Against Palestinians
 • A Dossier on Israeli Apartheid
  Kairos Palestine och Global Kairos for Justice har tillsammans gett ut en dossier om israelisk apartheid. Första delen innehåller folkrätten, andra delen en teologisk reflektion som faller utanför folkrätten.
 • Israeli Apartheid – Tool of Zionist Settler Colonialism
  Al Haq med flera organisationer för mänskliga rättigheter beskriver här apartheid som ett israeliskt bosättar-kolonialt projekt. Publiceringsdatum den 29 november 2022.
 • Freds- och MR-organisationer i Israel och Palestina

Bli medlem idag

Bli medlem i Kairos Palestine Sweden