Rörelsen Kairos Palestine

I kampen för fred och rättvisa står palestinska kristna tillsammans med judar och muslimer.

Här kan du läsa berättelsen om hur rörelsen Kairos Palestine uppstod men också finna dess grunddokument och kontaktuppgifter

Rörelsen Kairos Palestine Sweden vill informera och inspirera kyrkor och kristna till ett aktivt deltagande i strävandena efter en varaktig och rättvis fred mellan Palestina och Israel.

Kairos Palestine Sweden är en helt ideell organisation med runt femtio medlemmar och en styrelse med 6 ledamöter. För att komma i kontakt med styrelsen, skicka ett mejl till ordföranden pastorhammar@gmail.com. Välkommen att höra av dig!

Styrelsen för Kairos Palestine Sweden (2023–2024)

Anna Karin Hammar, ordförande
pastorhammar@gmail.com

Kjell Jonasson, vice ordförande
Sune Fahlgren, sekreterare
Lena Lönnqvist, kassör
Kristina Tyrberg
Fredrik Carlsson

Historik

Kairos är grekiska och betyder en avgörande tid, sanningens ögonblick.
Kairos Palestina betyder att nu är en avgörande tid för Palestina. Kairos Palestina dokumentet lanserades i december 2009, samtidigt med klimattoppmötet i Köpenhamn. I detta dokument ger palestinska kyrkor och ledande palestinska teologer en ingående analys av och ett kraftfullt uttalande om den palestinska situationen.

Dokumentet skriver fram en teologisk-politisk analys med hjälp av ledorden tro, hopp och kärlek. Författarna vänder sig till kyrkor runt hela världen, men även till muslimer och judar. Kairos Palestina dokumentet tar avstånd från våld. I stället ber man kyrkorna i världen att praktisera kreativt motstånd mot ockupation och förtryck. Dokumentet förordar bojkott, desinvesteringar och sanktioner som viktiga verktyg för ickevåld.

En förebild för det palestinska Kairos dokumentet finns i Kairos Sydafrika, utgivet av sydafrikanska teologer år 1985, alltså nio år innan apartheid i Sydafrika avskaffades.

Ordet apartheid nämns inte i Kairos Palestina dokumentet, men väl i det senare Cry for Hope.

Kairos Palestina är i dag inte bara ett dokument utan en rörelse över världen som ser palestinier som människor med samma rätt till liv, frihet, självbestämmande och värdighet, som andra folk. De palestinska kristna ser sig först och främst som palestinier och som en viktig del av det palestinska civilsamhället.

Bilaga C Sune Omslag sanningens ögonblick

Sanningens ögonblick

– Sanningens ögonblick. Ett ord av tro, hopp och kärlek från hjärtat av palestinskt lidande

Grunddokument från 2009 tillkom i en ekumenisk process bland palestinska kristna teologer. Kyrkorna i det heliga landet har ställt sig bakom dokumentet. Finns i en studiebok, utgiven av Studieförbundet Bilda. Uppropet kan läsas här.

Cry for Hope. Ge oss hopp! En uppmaning till beslutsam handling (juli 2020).

Kairos Palestine och Global Kairos for Justice är en världsvid koalition, som uppstod som ett svar på Kairos Palestinas dokument ”Ett sanningens ögonblick – ett ord av tro, hopp och kärlek från hjärtat av palestinskt lidande” (2009). Tillsammans utfärdade de den 1 juli 2020 en brådskande appell till alla kristna, till kyrkosamfund och ekumeniska organisationer med anledning av Israels planerade annektering av Västbanken. Detta är en uppmaning till ett kraftfullt agerande i en fråga som relaterar till grundläggande värderingar i vår kristna tro.

Läs mer

Kairos Palestine

www.kairospalestine.ps
Kairos Palestina är en palestinsk kristen rörelse som uppstått kring Kairosdokumentet som publicerades 2009 med titeln ”Ett sanningens ögonblick: Ett ord av tro, hopp och kärlek mitt i det palestinska lidandet”. Dokumentet uppmanar kyrkorna i världen att stärka sina insatser för en varaktig och rättvis fred för både palestinier och israeler. Kairos Palestine Sverige ingår i rörelsens internationella nätverk: https://www.kairospalestine.ps/index.php/about-kairos/global-kairos

Sabeel Jerusalem

www.kairospalestine.ps
Sabeel utgör ett ekumeniskt teologiskt centrum i Jerusalem som bildades av befrielseteologerna Naim Ateek, Jean Zaru och Cedar Duaybis. Sabeels arbete för fred, rättvisa och försoning i Palestina och Israel utgår också från Kairosdokumentet och samlar många unga palestinier. Sabeels vänner i Sverige stödjer Sabeel i Jerusalem. Här är deras hemsida: www.sabeelsverige.se

Bli medlem idag

Bli medlem i Kairos Palestine Sweden