DAGBOK OM PALESTINA

DAGBOK OM PALESTINA

I januari började jag skriva MIN DAGBOK OM PALESTINA 2023. Jag har varje dag delat mina anteckningar på Facebook. Det har blivit 140 inlägg. De handlar om situationen i Palestina och det är en hemsk situation som jag beskriver. Många vill inte läsa om detta, men jag skriver ändå eftersom våra massmedia har en mycket begränsad rapportering i fråga om Israels ockupation av Palestina och rapporterna är ofta präglade av en partiskhet som gynnar Israel.
Mitt engagemang för palestinierna började redan vi min första resa dit julen 1966 – ett och ett halvt år före sexdagarkriget (i juni 1967). Då tillhörde Västbanken Jordanien och gränsen till Israel gick igenom Jerusalem utmed västra muren i Gamla stan. Jag bodde på ett hotell i Gamla stan och från mitt hotellfönster såg jag på andra sidan gatan muren där israeliska soldater patrullerade. Det var en skarp gräns mellan länderna. Jerusalem var delat, den orientaliska kummindoftande östra stadsdelen var jordansk, den ungdomliga moderna var israelisk. Vi besökte de bibliska platserna. Men jag följde dessutom med Lutherhjälpens rullande läkarklinik som bl. a. körde till Hebron och till  flyktinglägren Aqabat Jaber och Ein el-Sultan utanför Jeriko där det fanns 30.000 + 20 000 registrerade palestinska flyktingar i lägren. De hade bott där sedan 1948 då många palestinier under kriget och ockupationen fördrevs från sina hem som israelerna övertog. Att komma till dessa läger var en stark upplevelse. Och jag fick upp ögonen för palestiniernas situation.
Efter sexdagarskriget 1967 blev Israel en ockupationsmakt. De hade tredubblat den yta som man hade militär kontroll över. Detta är tillsammans med muren och bosättningarna på Västbanken de största förändringarna sedan jag var där 1966.
Sedan 1979 har FN åtskilliga gånger röstat igenom resolutioner som fördömt och olagligförklarat den israeliska ockupationen.
Situationen på Västbanken ser mörk ut idag. Medan hela världen har varit upptagen med en pandemi och därefter av Rysslands krig mot Ukraina har Israel kunnat terrorisera palestinierna utan internationell fördömelse. I år har Israels armé dödat mer än en palestinier per dag!
Idag är ”Apartheidmuren” den tydliga skiljelinjen mellan Israel och Palestina.
Muren på Västbanken är en separationsbarriär som byggts av Israel på den av Israel ockuperade Västbanken och inte på 1949 års vapenstilleståndslinje. Konstruktionen har blivit kontroversiell främst eftersom den till stor del är byggd på palestinsk mark.

GLÖM INTE DE KRISTNA PALESTINIERNA
I massmedia glöms ofta de kristna palestinierna bort. De utsätts för samma förtryck av Israel som muslimer. I sin propaganda påstår Israel att det är muslimer och inte Israel som hotar de kristna. Men det är inte sant. Kristna nekas regelbundet tillträde till sina kyrkor. Kristna är också mål för högerextrema judiska grupper. Sådana grupper har bränt ner kyrkor, vandaliserat kristna kyrkogårdar och krossat kors utan att de blir straffade för det. Även vi som ska besöka kristna palestinier utsätts för diskriminering. Jag har själv alltid när jag lämnat landet fått frågan om jag träffat någon palestinier. Om man svarar ja blir man utsatt för extra förhör och kontroll av bagage.
Benjamin Netanyahus regering är den mest högerorienterade i Israels historia. Ministrarna Ben-Gvir och Smotrich bor själva i bosättningar på Västbanken. Båda är emot en palestinsk stat och kräver att Israel skall annektera hela Västbanken, som ockuperades av Israel i 1967 års krig. Sedan dess har det kommit 500 000 judiska bosättare, i strid med den internationella lagen.
I december förra året uttalade Netanyahu att hans regering vill utöka dessa bosättningar som bryter mot internationell rätt och arbeta för annektering av hela Jordandalen. Med Ben-Gvir och Smotrich vid rodret får gränspolisen och bosättarna på Västbanken fria händer.

VAD GÖR DET INTERNATIONELLA SAMFUNDET?
Situationen kommer att bli betydligt värre för palestinierna under denna regering. Så vad kommer det internationella samfundet att göra för att skydda palestinierna? USA, FN och EU har liksom Norge gång på gång visat att folkrätten inte gäller Israel. Det finns lite som tyder på att den högerextrema rörelsen i Israel innebär en förändrad inställning till Israels övergrepp och brott mot folkrätten.

HOT OM SVÄLT
FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) tillkännagav häromdagen att nästa månad kommer 200 000 människor – 60 procent av de människor som byrån hjälper till i Palestina – inte längre att få mathjälp på grund av en allvarlig finansieringsbrist. I augusti kommer WFP att vara tvungen att helt avbryta verksamheten på Västbanken och Gaza om ingen finansiering erhålls.

HJÄLPORGANISATIONER STÄMPLAS SOM TERRORISTER
Israel har stämplat sex palestinska hjälporganisationer som terrorister och förbjudit deras verksamhet. De flesta av de palestinska organisationer som stämplats som terrorister har nu etablerat kontor i europeiska länder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Personer som arbetar i Israel eller Palestina för någon av dessa organisationer är i stor fara och riskerar långa fängelsestraff. En del av de gripna har utsatts för förhör som kan karakteriseras som tortyr. Israel arbetar för att införa dödsstraff för ”terrorister”. Israels nationalförsamling, Knesset, överväger att stifta en lag som tillåter dödsstraff för dem som har begått ”ett nationalistiskt motiverat mord på en israelisk medborgare”. Lagen kommer inte att kunna användas mot israeler som dödar palestinier. Den är riktad enbart mot ”palestinska terrorister”.

PALESTINIERNA FÅR DET BARA VÄRRE OCH VÄRRE!
Netanyahu och Israels regering bryr sig inte om vad FN säger och nonchalerar folkrätten.
FN:s generalförsamling ber nu Internationella domstolen om en rättslig bedömning av Israels ockupation av Västbanken. Men Netanyahu säger att Israel inte är ockupanter ”på sin egen mark. Ingen FN-resolution kan ändra den historiska sanningen”. Hans uttalanden visar att palestinierna på Västbanken nu kommer att utsättas för en ännu hårdare terror från israelisk militär och judiska bosättare.
I regeringsplattformen deklarerar Netanyahu att ett mål är att ”främja och utveckla bosättningar i alla delar av landet Israel – i Galileen, Negev, Golanhöjderna och i Judéen och Samarien”. Judéen och Samaria är det bibliska namnet på Västbanken, som tillsammans med Golanhöjderna ockuperades 1967.

PALESTINA BEHÖVER MER STÖD
Det behövs internationell kritik av Israel och ett starkare stöd till palestinierna.
Fler och fler palestinska familjer kommer att kastas ut från sina hem till förmån för bosättare med stöd av polis och militär. Den nya regeringen är också en katastrof för den del av den israeliska befolkningen som vill ha en fredlig samexistens med palestinier. Det behövs ett ökat tryck på Israels regering att följa den internationella rättsordningen. Palestinierna är i behov av mer stöd från omvärlden för att uthärda Israels terror.

ISRAEL OCH APARTHEID
Idag är reaktionerna mot Israel och deras brutala förtryck av palestinierna starkare än tidigare. Organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch och israeliska B’Tselem och Yesh Din använder nu alla termen apartheid för Israels terror gentemot palestinierna.
Francesca Albanese, FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i de ockuperade palestinska områdena, gör detsamma. ”Israel upprätthåller en apartheidregim i de ockuperade områdena” säger hon ”Apartheid är framför dina ögon vart du än går. Israel bryter mot den grundläggande principen om det palestinska folkets rätt till självbestämmande, och man gör det på ett sätt som syftar till att rena så mycket territorium som möjligt från palestinsk närvaro och identitet. Detta eskalerar med den nya regeringen, som vill ta mer territorium enbart till förmån för judiska israeler, exploatera ekonomiska resurser samt undertrycka kulturell och politisk identitet.”
Apartheid har gått från att beskriva ett tidsspecifikt system i Sydafrika till att bli ett folkrättsligt begrepp med vidare innebörd.
Den 1 februari 2022 rapporterade Amnesty International för första gången att Israels apartheidregim är ett grymt system av dominans mot det palestinska folket, och ett brott mot mänskligheten. För det palestinska civila samhället var detta ingen överraskning. Inte heller för människorättsaktivister från Israel.
Apartheid är en kategori av krigsförbrytelser i form av förtryck och diskriminering på etnisk grund i Romstadgan, som i sin tur utgör grunden för Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Det är också en av anledningarna till att FN:s särskilda rapportör och flera internationella organisationer har genomfört undersökningar av Israel och de ockuperade områdena där man efter grundliga studier finner att apartheid omfattas av internationell rätt. Rapporten «Israel’s apartheid against Palestinians: A cruel system of domination and a crime against humanity» (2022) och den omfattande studien från Human Rights Watch, som bär titeln «A threshold crossed. Israeli authorities and the crimes of apartheid and persecution» (2021) påminner oss om att fem miljoner palestinier lever under en ockupationsregim där de inte kan röra sig fritt. Här trakasseras de dagligen av israeliska soldater och våldsamma bosättare som i strid med Genèvekonventionen från 1949 har slagit sig ner och skyddas av ockupationsmakten.
Numera är det bara judar, som har fullständiga medborgerliga rättigheter i Israel. Liknande lagar i Sydafrika fördömdes av en hel värld som apartheid.
Preses i den Norske kirke Olav Fykse Tveit har sagt att Israels ”ockupationspolitik och förtryck av det palestinska folket… är helt oacceptabelt”, och uppmanar till ”bojkott av varor som produceras olagligt i ockuperat område”.
Palestinska humanitära organisationer ger information om israeliska övergrepp. Flera norska organisationer, inklusive Norsk Folkehjelp, stödjer deras arbete.
Den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem använder ”apartheid” som folkrättslig term, vilket bland annat indikerar att alla med judiskt ursprung i hela världen har rätt till israeliskt medborgarskap, medan palestinska flyktingar, som enligt internationell lag har rätt att återvända till sitt hemland, nekas detsamma. En annan israelisk organisationen: Yesh Din har under nästan 20 år dokumenterat kränkningar av mänskliga rättigheter. År 2020 kom de med den intressanta studien: ”The Occupation of the West Bank and the crime of apartheid, Legal opinion” (2020).  De anser också att anklagelser om anti-israelism och antisemitism aktivt missbrukas för att undvika att svara på dokumentation av Israels ockupation och apartheid. Det är samma sak som Jewish Voice for Peace (USA) diskuterar i den viktiga boken: «On anti-semitism. Solidarity and the struggle for justice» (2017) där de gör en skarp åtskillnad mellan antisionism och antisemitism.
Det är inte längre möjligt för Israel att undvika begreppet apartheidstat. De tre element som enligt Internationella brottmålsdomstolen kännetecknar apartheid gäller tydligt för Israel enligt Human Right Watch: En etnisk grupps dominans över en annan etnisk grupp bibehålls, systematiskt förtryck av den marginaliserade gruppen och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter.
Vissa åtgärder som antagits av Israel i områden på Västbanken ”hindrar det palestinska folkets utövande av sin rätt till självbestämmande”. FN: s generalförsamling har antagit resolutioner om detta, där man fastställt det palestinska folkets rätt till självbestämmande över det ockuperade palestinska territoriet och man har betonat behovet av respekt för och bevarande av territoriet.
Den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har juridisk myndighet att utreda eventuella krigsförbrytelser i Gazaremsan, Västbanken och östra Jerusalem.
Det internationella samfundet har hittills inte lyckats åtala Israels missbruk och maktmissbruk som ockupationsmakt. ICC: s beslut är således en milstolpe i arbetet med att hålla de israeliska myndigheterna straffrättsligt ansvariga för långvariga och allvarliga brott begångna på Västbanken, inklusive Östra Jerusalem och Gazaremsan. Israels ihållande överträdelser av internationell lag riskerar att undergräva rättsstatsprincipen.

ISRAEL BOMBAR BOSTADSOMRÅDEN
Nyligen genomförde Israel massiva attacker med 40 stridsflygplan mot tre flerfamiljshus på Gazaremsan i Palestina. Det krävde 13 människoliv, varav tio var civila, fyra av dem barn. Bombningen skedde medan de boende sov vid tvåtiden på morgonen. Det strider mot Genèvekonventionens förbud mot att attackera eller bomba bostadsområden som är oskyddade eller som inte är militära mål.

VI KAN ALLA KRITISERA ISRAELS ÖVERGREPP
Om kriget ska få ett slut måste vi reagera mot Israels illegala ockupation, deras sionistiska apartheidpolitik och den 75 år långa flyktingkatastrofen.

Vi kan alla protestera mot Israels övergrepp genom att kräva politiska åtgärder, genom att bojkotta Israel och bojkotta av varor som produceras olagligt i ockuperat område.
Vi och våra länder bör visa samma generositet mot palestinska flyktingar som vi gör när det gäller dem som flyr på grund av krig och ockupation i Europa. För de ockuperade och fördrivna palestinierna kommer det att vara av avgörande betydelse om allt fler, även i USA och Europa, väljer att stödja deras kamp för nationellt självbestämmande och mänskliga rättigheter. Som Desmond Tutu sa: ”Om du är neutral i situationer av orättvisa har du valt förtryckarens sida.”

Gunnar Prytz Leland, prost emeritus

Bli medlem idag

Bli medlem i Kairos Palestine Sweden