Den kristna minoriteten i Palestina

Prästen och teologen Anna Karin Hammar berättar om de palestinska kristnas situation och om sitt eget engagemang för en rättvis fred.
Lyssna här!

Bli medlem idag

Bli medlem i Kairos Palestine Sweden