Ökad terror i krigets skugga


På internationella FN-dagen 2023 – då vi ska uppmärksamma FN och världssituationen – går mångas tankar till civilbefolkningens lidande i det förfärliga kriget mellan Israel och Hamas. Direktkontakter med vänner i Jerusalem och på Västbanken visar att kriget har också medfört en ökad daglig terror mot palestinier, inte minst mot barn och ungdomar.

Gamla stan i Jerusalem är nu avstängd. För att gå in och ut till arbete, skolor, affärer och andra aktiviteter måste de 35 000 som finns innanför murarna visa intyg på att de bor eller jobbar där. Vid dessa kontroller granskar polis och militär särskilt de ungas ID-kort ingående. På det kortet är också deras religionstillhörighet angiven. Som om det kulle pågår ett krig mellan olika religioner.

Vid visitationerna undersöks numera också deras mobiler. Ett besök på en palestinsk hemsida eller en kontakt med någon annan palestinier, där man uttrycker sympatier för barnen som nu lider i Gaza, ger omgående böter eller fängelsevistelse. Många sätts också i häkten. Även barn.

Närmare hundra palestinier har dödats på Västbanken av israeliska soldater eller bosättare sedan den 7 oktober. Antalet som arresterats, därför att de protesterar mot den palestinska myndighetens passivitet, är mer elva hundra.

Denna dagliga terror av civila har blivit, som en av mina kontakter uttrycker det, ”normaliserad galenskap” i kriget skugga. Dessa traumatiserande händelser pågår parallellt med svårigheter att få jobb, dyrt att leva, ingen egen bostad. Det ger många unga en stark längtan bort från Jerusalem. Men vart skulle de i så fall ta vägen?

”Eldupphör”, ”akuta humanitära hjälpinsatser” och ”fredsförhandlingar” är det återkommande nödropet jag hör från vänner i Jerusalem idag på FN-dagen.

Från Betlehem får jag sms och telefonsamtal som numera ofta börjar med att man vill att jag ska veta att de lever i en ekonomisk kris. Många innevånares inkomster är ju knutna till turism, men på grund av kriget står hotell, turistbussar, restauranger, souveniraffärer och guider utan kunder. Det innebär inga inkomster. De ekonomiska reserver som en gång fanns, förbrukades under pandemin.

Även om affärer och kaffeer fortfarande är öppna i Betlehem, Beit Jala och Beit Sahour så är de tomma på folk. Civilbefolkningen har inga pengar att handla med. Och man är avstängda från Jerusalem och övriga Västbanken. Ingen kommer in eller ut ur området. Så de som har jobb i Jerusalem förlorar nu också sin inkomst.

Mina vänner i Jerusalem och på Västbanken konstaterar att militär och polis vid gränskontroller och razzior kräver att de ska ta avstånd från Hamas och terrordåden den 7 oktober. Flera palestinier ställer då motfrågan om de som israeler tar aktivt avstånd från säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir och finansministern Bezalel Smotrichs rasistiska metoder mot palestinierna och deras förnekande av det palestinska folkets existens.

I skuggan av kriget konsolideras den israeliska regimens långvariga och dagliga brott mot mänskligheten. När jag läser rapporterna från FN:s humanitära organ OCHA, så framgår det tydligt att antalet civila som dör och skadas i detta krig ökar oroväckande. Se www.ochaopt.org/. FN-dagen 2023 är en sorgens dag. Vad gör det internationella samfundet för att stoppa kriget och mäkla fred?

Sune Fahlgren

Bli medlem idag

Bli medlem i Kairos Palestine Sweden