Röster om och från Gaza

Kairos Palestine Sweden offentliggör nu ett nytt fördjupningsmaterial,
Fördjupning nr 1, med röster om Gaza och Israel/Palestina.

Vi lät två läsare ge sina omdömen om den nya fördjupningsskriften:

Texterna i Fördjupning nr 1 tvingar mig att ifrågasätta min hållning inför Israel/Gaza-konflikten: håll två tankar i huvudet samtidigt! Texterna tydliggör att en tidigare förtryckt kan bli förtryckare, att vi i Västvärlden oftast inte märker när vi ser på världen med koloniala glasögon och att vi är med och sanktionerar ett folkmord genom vår tystnad. Läs!

Karin Boberg, Lund

”Ett rop hörs i Rama klagan och bitter gråt. Rakel gråter över sina barn och låter sig inte tröstas för de finns inte mer” (Matt 2:18f)

Kung Herodes dödade alla barn i Betlehem för att komma åt ett enda barn som hotade hans maktställning. För mig är det omöjligt att inte associera till denna bibelberättelse när jag hör ropen från de döende barnen under ruinmassorna i Gaza. Alla dödsoffer motiveras av att några få upplevs som hotfulla och terrorister. Men någras besinningslösa brott kan inte motivera ett mångdubbelt besinningslöst dödande av oskyldiga liv. För den som vill fördjupa sin förståelse av konflikten i Gaza sedd genom palestinska kristnas ögon och har modet att låta sig påverkas finns nu möjligheten. Kairos Palestine Sweden publicerar nu på nätet Fördjupning som vill ge röst åt dem som vill se en rättvis fred på ickevåldets grund. Har vi modet att se konflikten ur de drabbades perspektiv?

Undrar KG Hammar, Stockholm

Här finner du Fördjupning nr 1: Klicka här!

 

Bli medlem idag

Bli medlem i Kairos Palestine Sweden