Uppmaning till aktion och solidaritet vid Nakba-dagen den 15 maj 2024

Uppmaning till aktion och solidaritet vid Nakba-dagen den 15 maj 2024
Israels fortgående apartheid, etniska rensning, tvångsmässiga förflyttningar och nu folkmord

”Människor blev attackerade, rånade, slagna och lämnade att dö. Vem tror ni visade sig vara deras medmänniska,” sade Jesus? (Se Lukasevangeliet 10)

”Nu kör vi igång Nakba i Gaza. Gaza Nakba 2023. Det är så det skall bli.”
Den som sade detta i november 2023 var Avi Dichter, jordbruksminister i Israel och tidigare chef för säkerhetstjänsten Mossad. Nu ser vi siffror från Gaza som bekräftar Israels avsikter.

FN-kontoret OCHA som bevakar och registrerar brott mot mänskliga rättigheter, meddelade den 15 april 2024 att 33.797 människor i Gaza hade dödats av israeliska flyganfall, stridsvagnar, prickskyttar och marksoldater. Hur många döda som fortfarande ligger begravda under ruiner vet ingen. 76.465 människor har blivit skadade. 1,7 miljoner palestinier (80% av befolkningen) har blivit tvångsförflyttade. Mer än 14.000 barn har dödats och därutöver har tusentals troligen begravts under rasmassor. 17.000 barn saknar vårdnadshavare då deras föräldrar antingen dödats eller skilts från dem. Mer än 3.000 palestinier från Gaza har tillfångatagits i massarresteringar.

Bakom siffrorna döljer sig oerhörda lidanden. Varje barn i Gaza har utsatts för det militära israeliska våldet, upplevt traumatiserande skador, massförflyttningar, hunger och sett sina hem och bostadskvarter förstöras. Enligt FN-s barnfond UNICEF kommer varje barn i Gaza – uppskattningsvis någon miljon barn – att behöva psykiatrisk hjälp och psykosocialt stöd.

Vad blir vårt svar på Jesu uppmaning ”låt barnen komma till mig, för de tillhör Guds rike” (Markus 10:14)?

Enligt en rapport från Världsbanken, EU och FN kommer palestinier i Gaza att utgöra 80% av antalet människor i världen som är drabbade av svält eller allvarlig risk för svält. Human Rights Watch och andra humanitära organisationer har anklagat Israel för att använda svält som krigsvapen, vilket är en krigsförbrytelse. Över 300.000 lägenhetshus är delvis eller totalt förstörda. Mer än 200 platser och institutioner med historiskt och kulturellt värde har förstörts. Kyrkor i Gaza, där människor har sökt skydd och som fungerat som kanaler för hjälp och stöd till boende i grannskapet, har attackerats. Bland dödssiffrorna finns många kristna.

Medan världens ögon varit vända mot Gaza har Israels brutalitet på den ockuperade Västbanken fortsatt. Efter den 7 oktober har mer än 400 palestinier dödats och över 7.350 palestinier arresterats av israeliska styrkor. Rörelsefriheten mellan byar har blivit starkt inskränkt av vägspärrar, checkpointer, låsta portar och bosättarvåld och gjort att föräldrar hållit sina barn hemma. Husdemoleringar och byggande av nya bosättningar ökar i en takt som saknar motstycke. Vågor av bosättarvåld, där många bosättare fått hjälp med beväpning av den israeliske säkerhetsministern Ben-Gvir och ofta fått uppbackning av militär, har lett till att över 1.200 palestinier varav nära hälften barn, tvingats bort från sina hem. På vissa platser har hela byar invaderats.

Nakba, katastrofen som kulminerade i fördrivningen av över 750.000 palestinier mellan 1947 och 1949, fortsätter idag. Under Nakba fördrevs 90.000 palestinska kristna från sina hem. Den etniska rensningen av palestinska kristna innehöll också många fall av dokumenterade massakrer och förstörelse av kyrkor. Se vidare rapporten ”Palestinian Christian – the forcible displacement and dispossession continues” från Kairos Palestine och Badil Center. Nakba har aldrig varit tydligare i Gaza och på Västbanken, än nu. Världen har bevittnat hur den grekisk-ortodoxa kyrkan i Gaza, som hyste ca 900 palestinska kristna, bombades och de kristna dödades eller fördrevs.

Som en kristen från Västbanken sade: ”Vår livssituation på Västbanken är totalt oberäknelig. Vi vet aldrig vad Israel kan komma att göra härnäst. Om en tjuv bryter sig in i ditt hem så ringer du polisen. Om det blir eldsvåda ringer du brandkåren. Men här finns ingen att ringa när en israelisk soldat stoppar oss och hotar oss med vad som helst, när horder av bosättare kommer och marscherar genom våra byar, och när ockupationens soldater bankar på våra dörrar. Vi känner oss hjälplösa och maktlösa, ångestfyllda och övergivna. Vi gråter över vår egen situation och över våra familjer men också över Gaza.”

”… de palestinska kristnas öde kan inte separeras från det palestinska folkets öde. Det finns ingen särskild lösning på det ’kristna’ problemet i Palestina, men det måste bli en lösning på den palestinska frågan, det vill säga en nedmontering av den israeliska kolonialistiska apartheidregimen och dess strukturer och taktiker.”
(Ur Palestinian Christians the forcible displacement and dispossession continues publication, sid 30: Apartheid, ethnic cleansing and genocide.)

Vi vädjar till kristna i hela världen att använda dessa termer för att beskriva den verklighet som era palestinska syskon upplever. Alla tre – apartheid, etnisk rensning och folkmord – finns definierade i internationell lag. Den Internationella Domstolen i Haag konstaterade i januari att Israel troligen begår folkmord. Francesca Albanese, som är FN-s speciella rapportör i Palestina, konstaterade i sin rapport i mars 2024 att ”det finns skälig grund att tro att kriterierna för att Israel begått folkmord är uppfyllda”.

VÅR VÄDJAN: 
Till kyrkor:

• Att be och agera för ett omedelbart slut på kriget och det folkmord mot palestinierna som pågår i Gaza och på Västbanken.
• Att påverka era regeringar att sluta sända militärt bistånd till Israel och att stödja ett permanent och villkorslöst eldupphör och möjliggöra införsel av nödvändig humanitär hjälp.

Till det internationella samfundet:
• Att sätta press på Israel att rätta sig efter internationell lag och upphöra med folkmordet och den etniska rensningen av palestinier i Gaza och på Västbanken.
• Att vidta effektiva åtgärder för att humanitär hjälp i form av mat, mediciner, vatten och elektricitet kommer invånarna i Gaza till del.
• Att sätta press på regeringar, vidta konkreta åtgärder inklusive diplomatiska och ekonomiska sanktioner samt omedelbart sätta stopp för leveranser av krigsmateriel till Israel.

Till föreningar, institutioner och grupper i civilsamhället, inklusive privatpersoner:

• Studera, sätta sig in i och sprida material och uppmaningar från Kairos Palestina: the 2009 Kairos Palestine Moment of Truth; Cry for Hope – A Call to Decisive Action; Palestinian Christians the forcible displacement and dispossession continues; A dossier on Israeli Apartheid; A Pressing Call to Churches Around the World; Kairos Palestine statements; och andra böcker av palestinska teologer.
• Läs och skriv under the Apartheid free pledge som kräver frihet, rättvisa och jämlikhet för det palestinska folket och alla andra folk.
• Sök möjligheter i era lokala sammanhang att gå samman med likasinnade människor av olika trosriktningar, liksom inhemska organisationer för mänskliga rättigheter som deltar i kampen mot Israels apartheid och folkmord i Palestina.
• Stå med profetisk kraft upp emot falska läror som kristen sionism och alla andra teologiska försök att rättfärdiga och försvara Israels politik av apartheid och folkmord. Konfrontera kyrkornas tystnad, neutralitet och medansvar och uppmana alla att ställa sig på de förtrycktas sida.

In english: https://www.kairospalestine.ps/images/Nakba_Day_-_call_for_global_action.pdf

Bli medlem idag

Bli medlem i Kairos Palestine Sweden